Company Logo

FALSAFAH PENDIDIKAN

Pendidikan di Malaysia adalan suatu usaha berterusan ke arah menperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan raykat malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat.


国民教育哲学


在马来西亚,教育是一项特续性的业, 它致力于全面及综合地发展个人之潜质。在信奉及遵从上苍的础上,朔造一个人智力,情感,心理及生理方面都能平衡与私谐的人。

其目标在于造就具有丰富的学识,积板的态度,崇高的品德,责任感,并有能力达致个人幸福的大马公民,从而为家庭,社会与国家的和谐与繁荣佰出贡献。

学校简介

Kod Sekolah: ABC 2104

SJK (C) YUH HUA, IPOH
Taman Pertama, 
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan. 

Tel : 05-2542245
Fax : 05-2428508

email: This e-mail address is being protected from spambots。You need JavaScript enabled to view it。  

 

Enrolmen Guru   
  L P Jumlah
Guru  4 35 39
Bukan Guru 1 8 9

Enrolmen Murid

 

L

P

Jumlah
Tahun 1 50 39 88
Tahun 2 50 43 93
Tahun 3 57 56 113
Tahun 4 54 42 96
Tahun 5 52 53 105
Tahun 6 55 60 115

Jumlah 317 293 610

学校地图

map
Powered by 2day2moro